Close

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD

LETOVÝ TERÉN JAVOROVÝ VRCH U TŘINCE

 

Všeobecné zásady

 1. Letový terén Javorový se nachází v severovýchodní části Beskyd poblíž města Třinec v katastrálním území obce Třinec – Oldřichovice. Jedná se o terén vhodný k základnímu i pokračovacímu výcviku pilotů PK a ZK, k rekreačnímu i termickému výkonnostnímu létání.
 2. Vztažný bod startovní plochy N49°37.735´ E18°37.630´
 3. Vztažný bod přistávací plochy N49°455´ E18°38.383´
 4. Nadmořská výška startovací plochy je 945 metrů.
 5. Nadmořská výška přistávací plochy je 465 metrů.
 6. Piloti mohou používat startovací a přistávací plochy při splnění podmínek vyplývajících z ustanovení zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, a to zejména těchto podmínek pro provedení letu:¨
  a)   Pilot je držitel platného pilotního průkazu pro použitý typ a kategorii kluzáku.
  b)   Kluzák má platný technický průkaz.
  c)   Pilot má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem sportovního létajícího zařízení.
 7. Piloti jsou povinni dodržovat předpis ZL1, školy výcvikovou osnovu PL3, ZL3.
 8. Letový terén je možno používat celoročně. V zimní sezóně je ke startu nutno použít prostor vymezený v horní části sjezdovky u vleku LV 700.
 9. Lanová dráha na Javorový je v provozu denně každou celou hodinu v letním období od 8 do 17 hodin, v zimním období pak od 9 do 16 hodin.
 10. Hangárovací či skladištní prostor není vymezen.
 11. Ubytování je možné na Horské chatě Javorový Vrch (tel. 739 927 698).
 12. Dopravní spojení k lanové dráze je zajištěno pozemní komunikací, která vede k parkovišťi pod lanovou dráhou. Komunikace vedoucí na vrchol Javorového Vrchu je opatřena značkou zákazu vjezdu a výjezd je možný jen s platným povolením od Lesů ČR. Při výjezdu je třeba dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na výskyt cyklistů a chodců.
 13. Provozovatelem a správcem terénu je Jiří Valenta, tel.: +420 602 26 9040; e-mail: pg@javorovy-vrch.eu
 14. Osoby oprávněné kontrolovat dodržování tohoto provozního řádu:

  – Jiří Valenta, tel.: +420 602 269 040
  – Filip Hába, tel.: +420 775 345 479
  – Tomáš Valenta, tel.: +420 605 108 162

 15. Důležitá telefonní čísla:
  – Horská služba Javorový: +420 597 431 703, +420 737 313 085
  – Centrum tísňového volání: 112
  – Inspektor provozu: Jiří Valenta, tel.: +420 602 26 9040; e-mail: pg@javorovy-vrch.eu

Startovní plocha

 • Orientace startoviště: 0°
 • Přístup na startoviště: od horní stanice lanové dráhy pěšinkou směrem k horské chatě Javorový po východní sjezdovce. Od chaty je třeba dojít na sjezdovku vedle lyžařského vleku LV 700. Startoviště začíná v její horní části pod chatou horské služby.
  Překážky v prostoru startu: po levé straně lyžařský vlek a vzrostlé stromy, vpravo les s vysokými buky.
  Sklon a povrch plochy: sklon je v horní části jen mírný, po 40m je zlom, za kterým se sklon znatelně zvětšuje. Povrch je travnatý, upravovaný.
 • POZOR! Při SZ až Z termickém proudění je po startu velké nebezpečí průletu turbulencí vznikající obtékáním SZ hrany kopce!
 • Vzhledem k bezpečnosti a plynulosti provozu je sjezdovka rozdělena na části pro start a pro přípravu ke startu.

Přistávací plocha u lanové dráhy (pro paragliding)

 • Přístup na přistávací plochu: napravo od parkoviště u spodní stanice lanové dráhy na Javorový.
  Rozměry přistávací plochy: 150×100 metrů.
  Překážky a povrch: horní část přistávací plochy ohraničuje vedení VVN, na boční straně u parkoviště pak vedení VN. Tyto se potkávají v rohu u spodní stanice lanovky. Plocha se od středu k druhému rohu mírně svažuje. Povrch je travnatý. Místo na balení padáku je v pravé části u parkoviště.
 • Pozor na elektrická vedení! Je třeba se včas orientovat v rozpočtu na přistání a nevykracovat se před tímto vedením, ale až za ním ve směru od kopce. Je možno též nouzově přistát na loukách před vedením VVN. Právě tak je nebezpečné vykracování nad parkovištěm. Při silnějším Z proudění hrozí snížení dopředné rychlosti se současnou ztrátou výšky a kontakt  se stromy a vedením VN nacházejících se mezi parkovištěm a přistávací plochou. Vykracování je nutné provádět zásadně nad volnými loukami kolem přistávací plochy. Doporučený způsob vykracování před přistáním je znázorněn na schématu, které je součástí tohoto provozního řádu.

Podmínky používání startovní plochy pro školy a tandemové piloty.

 • Podmínkou legálního použití startovní plochy Javorový pro školy paraglidingu a tandemové piloty (§ 84d odst. 1, písm. b) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví) je zaplacení poplatku provozovateli startovní plochy. Instruktor školy paraglidingu a tandemový pilot je povinen před zahájením činnosti kontaktovat provozní turistické chaty Javorový, tel. +420 739 927 698 a ohlásit počet žáků ve výcviku, resp. jméno tandemového pilota. Na základě těchto údajů bude provozovatelem startovní plochy vystavena faktura.
 • Uvedenou povinnost nemá tandemový pilot se zaplacenou celoroční permanentkou.

Důležité upozornění

VEŠKERÁ AKTIVITA NA STARTOVIŠTÍCH A PŘISTÁVACÍCH PLOCHÁCH JAVOROVÉHO VRCHU JE PROVÁDĚNA NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!!!