Close

Podmínky účasti a průběh výcviku paraglidingu:

Podmínky účasti v kursu paraglidingu
 • Základní podmínkou účasti v kursu paraglidingu (a ostatně celého létání) je zdravotní způsobilost. Tu ověřuje každý praktický (obvodní) lékař. Toto předepsané potvrzení si opatří každý účastník kursu samostatně před zahájením kurzu.
  Upozornění: Praktičtí lékaři si účtují za vyšetření a vystavení uvedeného potvrzení částky od 300,- do 700,- Kč. Tato platba není součástí kursovného a každý uchazeč si ji hradí sám.
 • Další podmínkou účasti v kursu je dovršení hranice 15 let věku. U uchazečů mladších 18 let je nezbytný písemný souhlas zákonných zástupců.
 • Poslední podmínkou je vyplnění a odeslání přihlášky . Na základě této přihlášky obdrží účastníci podrobné pokyny o samotném průběhu kursu.
Vybavení na kurz
 • Každý účastník kursu si vezme předepsané vybavení a to pevnou kotníkovou obuv, pevnější oděv s dlouhým rukávem a nohavicemi a prstové rukavice (lehké – nejlépe cyklistické nebo běžkařské). Ostatní předepsané vybavení zajišťuje škola paraglidingu X-PERT.


 • Mimo toho je vhodné vzít si sebou poznámkový blok a psací potřeby pro zachycení poznámek z výuky.


 • Samozřejmě fotoaparát, spoustu ostatních drobností, něco pro zábavu, pokud ovládáte hudební rachotidla, vezměte je sebou také a hlavně dobrou náladu!
Předpokládaný průběh výcviku
 • Čas a místo zahájení výcvikového dne – sraz účastníků kursu je vždy v 9.00 hod. na parkovišti u spodní stanice lanovky na Javorový (Oldřichovice u Třince); odtud je organizována hromadná doprava na místo výcviku; individuální doprava je možná po dohodě s instruktorem; po skončení výcvikového dne je zajištěna hromadná doprava do místa ubytování, tj. přímo na Javorový vrch – čas příjezdu bude různý v závislosti na počasí a organizaci jednotlivých výcvikových dní.
 • Průběh kurzu – První tři dny probíhá výcvik na terénech v okolí Javorového. Druhá část výcviku probíhá na terénech s velkým převýšením v Beskydech (Javorový, Ondřejník).
 • Výcviková osnova – praktický výcvik a teoretická příprava budou probíhá podle výcvikové osnovy, která je ke stažení na adrese: www.laacr.cz (pod názvem PL3). Pořadí jednotlivých předmětů a procvičovaných úloh bude stanovován v závislosti na vývoji meteorologických podmínek a na rychlosti zvládnutí předepsaných praktických dovedností. V hrubých rysech lze časovou souslednost praktického výcviku předpokládat takto: první dva dny pozemní příprava; třetí den nácvik startu s odpoutáním; čtvrtý a pátý den lety s převýšením – nácvik předepsaných figur; šestý a sedmý den lety s převýšením a nácvik předepsaných figur, závěrečné přezkoušení.
 • Závěrečné přezkoušení – probíhá před inspektorem paraglidingu. Přezkušuje se úroveň teoretických znalostí (test) a praktických dovedností (přezkušovací let). Pro získání pilotní licence je nezbytné kladné hodnocení v obou částech závěrečného přezkoušení. Toto přezkoušení proběhne buď v závěrečný den kursu nebo v jiném, náhradním termínu (opět v závislosti na počasí).
Vydání pilotního průkazu
 • Po úspěšném absolvování kursu (včetně úspěšného závěrečného přezkoušení) má absolvent nárok na vydání pilotního průkazu. Ten vydává na základě pověření Úřadu pro civilní letectví ČR Letecká amatérská asociace ČR (LAA). Vystavení pilotního průkazu si může každý absolvent vyřídit individuálně korespondenčně nebo osobně v sídle LAA (Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10). K tomu je třeba předložit (zaslat) 1 kopii kompletně vyplněného osobního listu (ten obdrží na závěr kurzu), 1 fotografii a zaplatit poplatek 1.800,- Kč. 
 • V případě zájmu účastníků kursu vyřídí vystavení pilotních průkazů hromadně PG škola X-PERT. Tato služba je pro absolventy kursu zdarma, uvedený poplatek LAA za vystavení pilotního průkazu však zůstává.